- Έκανα εγγραφή στο site αλλά ο κωδικός μου δεν γίνεται δεκτός. | Dreamland Nails

- Έκανα εγγραφή στο site αλλά ο κωδικός μου δεν γίνεται δεκτός.

Ο λογαριασμός σας έχει δημιουργηθεί αλλά δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμα. Για την ενεργοποίηση του λογαριασμού σας απαιτείται η αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών (για παράδειγμα πτυχίου ή  βεβαίωση σπουδών).