- Τι δικαιολογητικά πρέπει να στείλω για να ενεργοποιηθεί ο λογαριασμός μου? | Dreamland Nails

- Τι δικαιολογητικά πρέπει να στείλω για να ενεργοποιηθεί ο λογαριασμός μου?

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε από τα παρακάτω διαθέτετε:

  • "Φωτογραφία Βεβαίωσης Σπουδών" ή
  • "Φωτογραφία Πτυχίου" ή
  • "ΑΦΜ Νομικού Προσώπου, Τηλέφωνο επιχείρησης, Τίτλο και Επωνυμία Επιχείρησης"